Nexhat Dumnica

CEO


Një nga zbulimet më të mëdha të njeriut, një nga befasitë e tija më të mëdha, është gjetja se ai mund të bëjë atë çfarë frikohej se nuk mund të e bënte.

Dumnica Group Video