Consulting

 

 

Përveq shërbimeve tjera që Korporata jonë ofron është edhe konsulenca për investime kapitale, nëse dëshironi të investoni në Prona të Patundshmëris atëherë grupi jon do të ju ofroj shërbimet në mënyrë që Investimi juaj të jetë i suksesëshëm dhe Profitabil.