Projecting

 

 

Arkitektura jonë i ka rrënjët duke u përshkushtuar ndaj Njeriut dhe Ambientit duke ruajtuar globin dhe duke Shërbyer njeriun me Funksionet Arkitektonike. Arkitekura jonë finalizohet nga një grup i gjerë Ingjinierëve dhe Eksperteve të Fushave Përkatëse. Eko Sistemi apo ruajtja e ambienti janë Problem Global, ruajtja e ambientit është Prioritet edhe te ne duke gërshetuar arkitekturën me materiale ekologjike do ndihmojmë Ambientin gjithmonë në Funksion të njeriut.